Organising Committee

ORGANISING COMMITTEE – MEDIATION BOMBAY 2.0

Tanisha Chivate (Chairperson)

Niranjan Sriram
(Associate Chairperson)
Design Committee

Anand Bhoma (Head)

Vridhi Mathur (Head)

Abha Kumare

Animish Dighe

Kalyani Paunikar

Karishma Dodain

Sanchi Orke

Takshashila
Judges Committee

Anushka Fuke (Head)

Gaurav Balpande (Head)

Apeksha Chauhan

Chinmay

Gargie Budham

Hetvi Parikh

Ishita Khaparde

Janhavi Deshmukh

Karina Katrak

Mehar Sharma

Onkar

Shrutika Meshram

Sanjana Singh

Trupti Jain
Marketing Committee

Ninad Ajane (Head)

Arushi Handa

Kartikeye Srivastava

Niranjan Sriram

Omkar Jadhav

Pranjal Kinjawadekar

Saket Pathak

Radhika Sarurkar

Sanjana Thasal

Sankalp Dubey

Sonakshi Babel

Yuga Kane
Sponsorship and Partnership Committee

Chaitanya Shah (Head)

Atharva Naukarkar

Nanda Rajesh

Sakshi Nalawade

Shubhi Mehta
Technical Committee

Atharva Khubalkar (Head)

Rhea Khanke

Riya Kumar

Rutuja Topre
Problem Drafting Committee

Eshani Agarwal

Ramsha Reyaz

Sriram Prasad

Ushnish Dasgupta

Yashna Singh